2016.03.09 : ทีมงานเฟล็กซี่แพลน ดีไซน์ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ซันนี่เวิลด์ เคมีเคิล จำกัด


 2016.12.08 : Deko partition installation training program
2016.03.07 : DEKO Thailand website launched