Furniture Manufacture

SERVICE

พัฒนาแบบ


ลูกค้า ส่งแบบ ขนาด สี และวัสดุทีต้องการ หรือเราช่วยออกแบบเฟอร์นิเจอร์รูปแบบเฉพาะตามความต้องการ นอกจากนี้เรายังช่วยจัดหาเฟอร์นิเจอร์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้เฟอร์นิเจอร์ครบถ้วนตามที่ต้องการใช้ในโครงการ

ผลิต


ผลิตสินค้ามาตราฐานของเรา สินค้าที่เราออกแบบขึ้นเฉพาะให้กับลูกค้า จนไปถึงรับผลิตสินค้าตามแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยมุ่งเน้นที่มาตราฐาน ตรงเวลา และความยืดหยุ่นในเรื่องการผลิต ทั้งเรื่องจำนวนรวมถึงการเลือกใช้วัสดุ เพื่อที่จะผลิตให้ตอบโจทย์ลูกค้าของเรามากที่สุด

ติดตั้ง


ทั้งงานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และงานประเภท Built-in ที่ต้องทำหน้างาน โดยทีมช่างที่มีประสบการณ์ หากเป็นงานโครงการใหญ่เรามี โฟร์แมนผู้ควบคุมงานที่จะคอยประสานงานต่าง ๆ กับลูกค้า และหน่วยงานอื่น ๆ ในการทำงานร่วมกัน

รับเหมาก่อสร้างตามแบบ


เพื่อความที่คล่องตัวเราจึงพร้อมจัดหาผู้รับเหมาที่จะทำงานให้ทั้งหมด และทำงานประสานกับลูกค้าและหน่วยงานอื่น ๆ ให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น