2017.07.20 : ร่วมงานเสวนาวิชาการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ครั้งที่ ๒ ตอน เกิดอะไรในสยาม


 ​2017.09.05 : งานเสวนาวิชาการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ครั้งที่ 3 เรื่อง "สยามในแผนที่ แผนที่ในสยาม"
2017.03.28 : King Chulalongkorn Digital Archives Exhibition Opening