2015.04.17 : เพิ่มกำลังการผลิตด้วยเครื่องจักรใหม่


 2015.05.12 : Sedus Freedom at work
2015.02.01 Deko FG, FG2 Sample Mockup