Furniture Manufacture

SERVICE

Furniture Design & Sourcing


ลูกค้า ส่งแบบ ขนาด สี และวัสดุทีต้องการ หรือเราช่วยออกแบบเฟอร์นิเจอร์รูปแบบเฉพาะตามความต้องการ นอกจากนี้เรายังช่วยจัดหาเฟอร์นิเจอร์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้เฟอร์นิเจอร์ครบถ้วนตามที่ต้องการใช้ในโครงการ

Furniture Manufacture


ผลิตสินค้ามาตราฐานของเรา สินค้าที่เราออกแบบขึ้นเฉพาะให้กับลูกค้า จนไปถึงรับผลิตสินค้าตามแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยมุ่งเน้นที่มาตราฐาน ตรงเวลา และความยืดหยุ่นในเรื่องการผลิต ทั้งเรื่องจำนวนรวมถึงการเลือกใช้วัสดุ เพื่อที่จะผลิตให้ตอบโจทย์ลูกค้าของเรามากที่สุด

Installation & Built-In


ทั้งงานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และงานประเภท Built-in ที่ต้องทำหน้างาน โดยทีมช่างที่มีประสบการณ์ หากเป็นงานโครงการใหญ่เรามี โฟร์แมนผู้ควบคุมงานที่จะคอยประสานงานต่าง ๆ กับลูกค้า และหน่วยงานอื่น ๆ ในการทำงานร่วมกัน
 

Interior Construction


เพื่อความที่คล่องตัวเราจึงพร้อมจัดหาผู้รับเหมาที่จะทำงานให้ทั้งหมด และทำงานประสานกับลูกค้าและหน่วยงานอื่น ๆ ให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
https://android.uma.ac.id/pola-sg/ https://ejurnal.malahayati.ac.id/demo/ https://dkpp.lumajangkab.go.id/laportani/smpo-demo/ http://diklat.poltekpelsulut.ac.id/-/s777/ https://tppkk.bengkaliskab.go.id/cgi-bin/s777/