2014.12.23 : ขอเชิญทำบุญร่วมกันสร้างตู้ครอบกระจก โต๊ะหมู่ วัดนาป่าพง