​2017.09.05 : งานเสวนาวิชาการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ครั้งที่ 3 เรื่อง "สยามในแผนที่ แผนที่ในสยาม"


 2017.11.13 : Promotional activities
2017.07.20 : ร่วมงานเสวนาวิชาการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ครั้งที่ ๒ ตอน เกิดอะไรในสยาม