2016.06.03 : กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรม ที่กรมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบ